در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > مرکز آينده پژوهشي درياچه اروميه راه اندازي مي شود

گروه خبر:معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از راه اندازي مرکز آينده پژوهشي در مورد درياچه اروميه خبر داد.

    گروه خبر:معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از راه اندازي مرکز آينده پژوهشي در مورد درياچه اروميه خبر داد.
    عيسي کلانتري در جريان سفر به آذربايجان غربي در ديدار با استاندار اظهارداشت: در آينده بسيار نزديک مرکز آينده پژوهشي در مورد درياچه اروميه راه اندازي مي شود که طي آن تمام مباحث علمي در خصوص آخرين وضعيت درياچه اروميه مورد توجه قرار مي گيرد.وي ادامه داد: براي اين مرکز منتظر ايجاد و اتمام ساختمان مرکز آينده پژوهشي در سال آينده نخواهيم ماند و اگر نياز باشد حتي در چادر هم کارها را شروع مي کنيم.کلانتري خاطرنشان کرد: در اين مرکز مباحث مهم درياچه، نحوه حفظ آن و نيز فعاليت هاي مربوط به درياچه اروميه با حضور کارشناسان پايش، رصد و مورد بررسي علمي قرار مي گيرد.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با تاکيد بر اينکه در آينده اين مرکز متولي اصلي درياچه اروميه خواهد بود گفت: در اين راستا نيازمند همکاري و همراهي دستگاه هاي اجرايي متولي و مديريت استان هستيم.استاندار آذربايجان غربي نيز در اين ديدار با اشاره به اهتمام ويژه دولت براي احياي درياچه اروميه، مشارکت و همراهي مردم را در اين زمينه نقطه قوت دانست و گفت: امروز شاهد هستيم با مشارکت مردم برنامه هاي احياي درياچه اروميه به خوبي در حال اجراست.
    محمدمهدي شهرياري گفت: يکي از راه هاي اساسي در صيانت از منابع ملي براي نسل هاي آينده توجه به مباحث آينده پژوهشي است که اميدواريم راه اندازي اين مرکز در خصوص درياچه اروميه نتايج مثبتي در پي داشته باشد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی