در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

اجتماعی > بارشهاي اخير نتوانسته مشکل خشکسالي در آذربايجان غربي را برطرف کند

گروه خبر:مديرکل هواشناسي آذربايجان غربي از رشد 222 درصدي بارشها در استان خبرداد. حبيب عبدلي افزود: متوسط بارشها در سال جاري تا 20فروردين 83.1 ميليمتر مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 222 درصد و نسبت به بلندمدت 171 دردصد رشد داشته است.

    گروه خبر:مديرکل هواشناسي آذربايجان غربي از رشد 222 درصدي بارشها در استان خبرداد. حبيب عبدلي افزود: متوسط بارشها در سال جاري تا 20فروردين 83.1 ميليمتر مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 222 درصد و نسبت به بلندمدت 171 دردصد رشد داشته است.
    وي بابيان اينکه بارش سال آبي جاري در اروميه تا 20فروردين 383.3 ميليمتر است گفت: اين ميزان بارندگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 95 درصد و نسبت به بلند مدت 68 درصد افزايش دارد. مديرکل هواشناسي آذربايجان غربي بارشها در حوضه آبريز درياچه اروميه در سال آبي جاري را 318.5 ميليمتر عنوان کرد و با اشاره به رشد 68 درصدي آن نسبت به سال گذشته يادآور شد: مجموع بارشها در سال آبي جاري تا 20 فرودين در استان با رشد 75 درصدي نسبت به بلند مدت 392.7 ميليمتر ثبت شده است. وي با اشاره به وضعيت خشکسالي در استان گفت: از ديدگاه هواشناسي با بررسي شاخص SPEI در دوره 6 ماهه منتهي به پايان اسفند 97 بيشتر مناطق استان تحت تاثير ترسالي مي باشد اما با بررسي دوره آماري 120 ماهه منتهي به اسفند 97 بغير از مناطق جنوب غرب و شمال غرب استان بقيه مناطق درگير خشکسالي متوسط تا شديد مي باشند و بارشهاي اخير نتوانسته است مشکل انباشت خشکسالي را در استان برطرف کند. عبدلي اظهار کرد: برحسب برآورد و صحت سنجي دقت پيش بيني هاي هواشناسي در سال گذشته تا 95 درصد بوده و مطمئنا هرچه از زمان رخداد پديده دور شويم احتمال خطا افزايش مي يابد.
    به گزارش امانت به نقل از ايسنا، وي با بيان اينکه پيش بيني بارشهاي تندري و وقوع سيل از يک هفته قابل پيش بيني است و احتمال خطا نيز وجود دارد ادامه داد: برحسب پيگيري هاي بعمل آمده در صورت خريد، نصب و راه اندازي سخت افزارهاي هواشناسي و آموزشهاي تخصصي که در حال برگزاري است جز کشورهاي صاحب نام در هواشناسي قرار خواهيم گرفت.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی