در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

اجتماعی > وسعت درياچه اروميه به کمتر از 3 هزار کيلومترمربع رسيد

گروه خبر: مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي گفت: هم اکنون وسعت درياچه اروميه دو هزار و 965 کيلومترمربع است و روند کاهشي آن ادامه دارد.

  گروه خبر: مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي گفت: هم اکنون وسعت درياچه اروميه دو هزار و 965 کيلومترمربع است و روند کاهشي آن ادامه دارد.
  به گزارش امانت، فرهاد سرخوش، با اشاره به اينکه تراز درياچه اروميه هم اينک 1271.60 است اظهار داشت: تراز درياچه در سال گذشته در همين مدت 1271.58 بوده که روند کاهشي آن را نشان مي‌دهد.
  وي تصريح کرد: همچنين  هم اکنون وسعت درياچه اروميه دو هزار و 965 کيلومترمربع بوده در حالي که سال گذشته سه هزار و 16 کيلومترمربع بوده است.
  مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي حجم درياچه اروميه را چهار ميليارد و يک ميليون مترمکعب عنوان کرد و گفت: سال گذشته در مرداد ماه، حجم درياچه چهار ميليارد و 25 ميليون مترمکعب بوده است.وي اظهار داشت: از سوي ديگر در ميانگين درازمدت تراز درياچه 1274.62، وسعت آن چهار هزار و 511 کيلو مترمربع و نيز حجم 16 ميليارد و چهار ميليون مترمکعب را تجربه کرده بود.
  حجم درياچه اروميه در اواخر ارديبهشت امسال به ميزان پنج ميليارد و 29 ميليون مترمکعب بود که هم اکنون با تبخير آب و گرماي هوا، ميزان حجم درياچه به کمتر از سه ميليارد مترمکعب رسيده است.
  مقرر شده است که اعتبارات مربوط به پروژه‌هاي احياي درياچه اروميه شهريور امسال تخصيص يابد و سال 99 نيز تمامي پروژه‌‌هاي سخت‌افزاري آن به پايان برسد.
  بزرگترين پروژه انتقال آب دي ماه امسال به دست رئيس جمهور و ديگر مسئولان کشوري و استاني افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي‌گيرند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی