در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > فضای سبز شهر ارومیه به 890 هکتار افزایش یافت

امانت- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه گفت: در حال حاضر 890 هکتار فضای سبز در این شهر وجود دارد که 20 هکتار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

  امانت- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه گفت: در حال حاضر 890 هکتار فضای سبز در این شهر وجود دارد که 20 هکتار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

  علی شایگان روز پنجشنبه در گفت و گو یی افزود: با این رقم، سرانه فضای سبز شهر ارومیه به 11.5 متر می رسد.
  وی اضافه کرد: هم اکنون 122 پارک در سطح شهر ارومیه وجود دارد که از جمله بزرگترین آنها می توان به پارک های ائللرباغی، گوللرباغی، ساعت، استقلال یا تخم مرغی، دانشجو، الغدیر و کودک اشاره کرد.
  وی بیان کرد: علاوه بر آن پارک های جنگلی شهر ارومیه نیز 120 هکتار بوده که نشان دهنده توجه ویژه مدیریت شهری به موضوع توسعه فضای سبز و پارک ها در سطح باغ شهر ارومیه است.
  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه گفت: استاندارد سرانه فضای سبز اکولوژیک کشور 12 تا 15 متر مربع است که سرانه فضای سبز ارومیه تا پایان سال 1398 به استاندارد کشوری خواهد رسید.
  وی ادامه داد: مساحت فضای سبز شهر ارومیه بیش از 890 هکتار است که هر سال یک متر به سرانه فضای سبز ارومیه اضافه می شود.
  وی بیان کرد: با توسعه فضای سبز، ارومیه در حال حاضر جزو شهرهای سبز در کشور به شمار می رود که باید برای حفظ این روند بیش از پیش تلاش کنیم.
  شایگان افزود: احداث پارک و فضای سبز در کنار حفظ باغ های داخل و حاشیه شهر مهمترین عوامل در بهبود سرانه فضای سبز شهری محسوب می شود.
  در حال حاضر پارک های گوللرباغی، ائللرباغی، پارک کودک، پارک ساعت و دیگر پارک های ارومیه میزبان دهها هزار شهروند ارومیه ای است و مردم در این بوستان ها اوقات بسیار خوبی را سپری می کنند که از علائم ارتقای نشاط اجتماعی به شمار می رود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی