در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

اجتماعی > فرونشست زمين3 شهرستان آذربايجان غربي را تهديد مي کند

گروه خبر: مديرکل زمين شناسي و اکتشافات معدني شمالغرب کشور گفت: پديده خطرناک فرو نشست زمين ? 3دشت خوي، سلماس و اروميه را تهديد مي‌کند.

  گروه خبر: مديرکل زمين شناسي و اکتشافات معدني شمالغرب کشور گفت: پديده خطرناک فرو نشست زمين ? 3دشت خوي، سلماس و اروميه را تهديد مي‌کند.
  به گزارش امانت، عبدالحميد سرتيپي در نشست بررسي فرونشست زمين در استان و راه‌هاي پيشگيري از آن افزود: پديده فرونشست زمين که بر اساس مطالعات زمين شناسي به مرگ پنهان زمين مشهور است يکي از مخاطرات مهم براي طبيعت و بشر بوده و هم اکنون زير ساخت‌هاي شهري و برون شهري، راه‌ها و ديگر زير ساخت‌هاي 3 دشت استان آذربايجان غربي را تهديد مي‌کند.
  وي با تاکيد بر اينکه ضروري است راهکارها و تدابيري مؤثري براي پيشگيري و جلوگيري از اين پديده در اين مناطق صورت گيرد، ادامه داد: اين فرونشست‌ها در استان از سال 95 شدت گرفته و از همان زمان براي مطالعات و شناخت بيشتر مناطق خطر پذير از فرونشست اطلس فرونشست زمين در استان آذربايجان غربي نيز آغاز شده که در حال حاضر از ?? درصد پيشرفت برخوردار است
  مديرکل سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني شمال غرب کشور دو عامل طبيعي و انساني را مؤثر در ايجاد فرونشست زمين دانست و افزود: در حوزه سرزميني آذربايجان غربي عامل انساني و تقاضاهاي بيش از حد بشر از ظرفيت و پتانسيل زمين عمدتاً موجب پيدايش فرونشست زمين شده است.وي افزود: بر اساس مطالعات اوليه که در دشت خوي صورت گرفته نرخ فرونشست در اين مناطق سالانه ? تا ? سانتي متر است که بيشترين تأثيرات آن ناشي از عوامل انساني از جمله برداشت بي رويه آب‌هاي زير زميني و فرسايش خاک بوده است.
  حسين عباسي فرماندار خوي نيز در اين نشست با بيان اينکه 140 کيلومتر مربع از دشت خوي به طرف آذربايجان شرقي در معرض خطر فرونشست زمين قرار دارد گفت: کارشناسان معتقدند براي مقابله با پديده‌هاي خطرناکي همچون فرونشست زمين تقويت آب خوانها و جلوگيري از فرسايش خاک بايد در اولويت قرار گيرد.
  وي مهمترين علت اين پديده را علاوه بر تشکيل کسل‌هاي طبيعي در زير زمين، حفر چاه‌هاي غير مجاز و استفاده بيش از حد از آب‌هاي زير زميني منطقه دانست و افزود: براي پيشگيري از اينگونه پديده‌ها طرح پر کردن چاهاي کشاورزي غير مجاز در خوي اجرا مي‌شود که تاکنون از 450 چاه غير مجاز نزديک به 300 چاه با همکاري کشاورزان و مردم مسدود شده است.
  عباسي توسعه طرح‌ها آبياري نوين را يکي ديگر از راهکارهاي مقابله با فرونشست زمين در اين شهرستان دانست و اضافه کرد: تاکنون از 56 هزار هکتار زمين زراعي آبي دشت خوي ?5 هزار هکتار به اجراي طرح‌هاي نوين آبياري مجهز شده که بايد اين سطح در مقابله با پديده خطرناکي چون فرونشست زمين توسعه يابد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی