در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۱۳ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > هنوز وضعيت درياچه اروميه جدي گرفته نشده است

گروه خبر:عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز گفت: متاسفانه هنوز وضعيت درياچه اروميه جدي گرفته نشده است؛ به طوري‌که لايحه دو فوريتي احياي درياچه اروميه چندين بار راي نياورده است .

  گروه خبر:عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز گفت: متاسفانه هنوز وضعيت درياچه اروميه جدي گرفته نشده است؛ به طوري‌که لايحه دو فوريتي احياي درياچه اروميه چندين بار راي نياورده است .
   دکترمحمد فاريابي در پيش رويداد جشنواره ملي توليد محتواي ديجيتال درياچه اروميه که به مشارکت جهاد دانشگاهي آذربايجان شرقي و غربي برگزار شد با بيان اين‌که درياچه اروميه ميراث ما و ميراث گذشتگان است ولي امانت‌دار خوبي نيستيم، اظهار کرد: اين استارت آپ‌ها به نوعي کمک در راستاي آگاهي مردم و مسئولان است، که نشان دهيم اين درياچه براي ما مهم بوده و با خشک شدن آن جان 14 ميليون نفر در خطر است .وي ادامه داد: اين پيش رويداد در تبريز، تهران و اروميه انجام خواهد شد و براي اين رويداد فرهنگي، زيست محيطي و حتي اقتصادي بايد بازاريابي انجام گيرد .
   وي با بيان اين‌که بازاريابي محتوا بايد در استراتژي بازاريابي رويداد قرار گيرد، گفت: بازاريابي محتوا يک فرآيند بلند مدت و مستمر بوده و کمک مي کند تا يک رويداد افراد متعددي را جذب کرده و از حمايت هاي مادي و معنوي آنان بهره مند شود .
   فاريابي با اشاره به اين‌که بازاريابي، جذب مخاطب براي رويداد بوده و علمي براي ايجاد رونق در کسب و کارها است، اضافه کرد: همه مردم بايد در راستاي  بازاريابي در خصوص درياچه اروميه نقش ايفا کنند؛ چراکه اين يک وظيفه شرعي و قانوني ماست و آيندگان در راستاي اقدامات انجام گرفته در خصوص اين درياچه از ما سوال خواهند پرسيد .   وي با بيان اين‌که محتوا، حاکم و تعيين کننده مسير است، خاطرنشان کرد: همه ما وظيفه داريم تا دنبال اقدامات دولت براي احياي درياچه اروميه باشيم و از سويي نيز اقدامات و مصوبات مجلس را پيگيري کنيم . دانشيار دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه تبريز گفت: بازاريابي محتوا يک فرآيند مستمر است نه فرآيند مختصر و کوتاه .
  وي با اشاره به اهداف بازاريابي محتوا، بيان کرد: افزايش آگاهي مردم در خصوص رويداد، افرايش آگاهي در خصوص خدمات و وظايف، افزايش تعداد موقعيت‌هاي حضور فکري و فيزيکي، خلق و ارتقاي وفاداري و افزايش حساسيت موضوع از جمله اهداف بازاريابي محتوا در اين رويداد است . فاريابي تصريح کرد: با توسعه‌ تکنولوژي، گران شدن رسانه‌هاي سنتي بازاريابي و تبليغات و کاهش اثر بخشي تبليغات‌هاي سنتي، شکل سنتي بازاريابي و تبليغات به سمت بازاريابي محتوا حرکت کرده و در يک سطح ملي و مجازي ارائه شود
   *40 درصد از مصرف آب در بخش کشاورزي حوضه درياچه اروميه بايد کاسته شود
  مدير دفتر منطقه‌اي ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي بيان اين‌که 90 درصد آب در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود، اضافه کرد: بايد 40 درصد از مصرف  سالانه آب در بخش کشاورزي حوضه درياچه اروميه کاسته شود تا بتوانيم يک ميليارد و 700 ميليون مترمکعب از آن به نفع درياچه آب ذخيره کنيم .
   خليل ساعي در جلسه پيش رويداد جشنواره ملي توليد محتواي ديجيتال درياچه اروميه که با مشارکت جهاددانشگاهي آذربايجان شرقي و غربي برگزار شده بود با اشاره به آخرين وضعيت درياچه اروميه، اظهار کرد: تراز فعلي درياچه اروميه 1270.23 سانتي‌متر است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، دو سانتي‌متر کاهش يافته است . وي با بيان اين‌که با تشکيل ستاد احياي درياچه، وضعيت تا حدودي تثبيت شده و پروژه‌هاي مختلفي براي وارد کردن آب به پيکره‌ي درياچه در حال اجراست،  ادامه داد:  از سال 1374 تا قبل از تاسيس ستاد احيا، سالانه حدود 45 سانتي متر و در نهايت در بازه زماني 20 ساله به ميزان هشت متر از ارتفاع  درياچه کاسته شده بود .  وي يادآور شد: درياچه اروميه در حال حاضر يک ميليارد متر مکعب  آب دارد؛ در حالي که اگر ستاد احيا شکل نمي گرفت، شاهد وجود 300 ميليون متر مکعب آب دراين درياچه بوديم .
  مدير دفتر منطقه‌اي ستاد احياي درياچه اروميه در استان آذربايجان شرقي گفت: حق آبي درياچه اروميه دو ميليارد و ??? ميليون مترمکعب است و آب درياچه اروميه به ميزان 1.2 ميليون متر مکعب تبخير مي‌شود که بايد راهکاري براي جلوگيري از تبخير اين ميزان آب درياچه انديشيده شود .
   وي با بيان اين‌که يکي از راهکارهاي احياي درياچه اروميه جلوگيري از کاهش تبخير آب است،  گفت: اگر بتوانيم راهکاري براي کاهش تبخير داشته باشيم و سالانه از ميزان  1.2 ميليارد متر مکعب آبي که تبخير مي شود را به 600 ميليون متر مکعب تبديل کنيم، مي توانيم 600 ميليون متر مکعب ديگر نيز ذخيره داشته باشيم . وي در خصوص انتقال آب درياي خزر به درياچه‌ اروميه گفت: به لحاظ اختلاف سطح بين اين دو، انتقال آن نيازمند انرژي خاصي است که تامين نيروگاه‌هاي آن براي دولت در شرايط فعلي مقدور نيست،  از سويي نيز به دليل عدم همخواني، انتقال درياي خزر به درياچه اروميه مي تواند اکوسيستم درياچه اروميه را به هم بزند .
   وي افزود: انتقال آب از طريق درياچه وان ترکيه به درياچه اروميه طرح‌ مطالعاتي هست که مراحل تکميلي خود را درحال حاضر مي‌گذراند، البته اين موضوع بستگي به انجام توافقات بين المللي ميان ايران و ترکيه دارد .
   ساعي با بيان اين‌که سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي خورشيدي مي‌تواند به عنوان يک اشتغال و معيشت جايگزين براي کشاورزان تلقي شود، ادامه داد: در رابطه با بحث اصلاح الگوي کشت، سازمان جهاد کشاورزي استان اقدامات لازم را انجام مي‌دهد تا کشت درختاني که نياز به آب کمتري دارند را ترويج دهند .
   به گزارش امانت به نقل از ايسنا،وي در رابطه با رويداد ملي توليد محتواي ديجيتال  درياچه اروميه، خاطرنشان کرد: بهتر است در اين استارت آپ مواردي را که ستاد احياي درياچه اروميه در رابطه با نجات اين درياچه انجام نداده است، مورد بررسي قرار گرفته و همچنين به مطالعه مباحث کشاورزي پرداخته شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی