در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > طبقه متوسط جامعه در حال از بين رفتن است

گروه اقتصادي:بر اساس گزارش مرکز آمار سفره اقشار کم درآمد در سال جاري نسبت به پارسال کوچک‌تر شده، اين درحالي است که به گفته کارشناسان افزايش تورم ومنفي شدن نرخ رشد اقتصادي دو دليل اصلي اين امر قلمداد مي‌شود.

   گروه اقتصادي:بر اساس گزارش مرکز آمار سفره اقشار کم درآمد در سال جاري نسبت به پارسال کوچک‌تر شده، اين درحالي است که به گفته کارشناسان افزايش تورم ومنفي شدن نرخ رشد اقتصادي دو دليل اصلي اين امر قلمداد مي‌شود.
  بررسي داده‌هاي بودجه خانوار مرکز آمار نشان مي‌دهد سفره محدود خانوارهاي دهک اول (کم‌برخوردار) در سال گذشته، کوچک‌تر از قبل شده است. مثلا يک پنجم از ميزان مصرف گوشت دام دهک اول، در سال 97 نسبت به سال 96 حذف شده است تا ميزان مصرف آنها، به کمتر از 400 گرم در ماه برسد. حذف مصرف در اغلب کالاهاي اساسي خوراکي رويت مي‌شود. علاوه بر اينها، خانوارهاي دهک اول در سال 97، اقدام به فروش حدودا 650 هزار تومان از لوازم زينتي و شخصي خود براي پوشش هزينه‌ها کرده‌اند.از سويي بر اساس گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، داده‌هاي مرکز آمار نشان مي‌دهد شاخص کل قيمت مصرف‌کننده براي خانوارهاي کشور، در طول 7 ماه ابتدايي سال‌جاري معادل 12/5 درصد رشد کرده است. اين مساله نشان مي‌دهد اقتصاد ايران همچنان درگير شرايط تورمي است.
  *چه عواملي باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ها شد؟
  وحيد محمودي پژوهشگر حوزه فقر با اشاره به اينکه طي دو سال گذشته دو اتفاق موجب کوچک‌تر شدن سفرهاي اقشار کم درآمد جامعه را فراهم آورد، گفت: منفي شدن نرخ رشد اقتصادي و سه برابر شدن نرخ ارز که باعث شد نرخ تورم با افزايش فزاينده‌اي روبرو شود، عواملي بودند که افزايش فقر در کشور را به دنبال داشته است.
  وي با تاکيد بر اينکه يکي از آثار مخرب افزايش تورم طي ساليان اخير، عميق‌تر شدن فاصله طبقاتي است، گفت: در مورد وضعيت فعلي اين نکته را مي‌توان بيان کرد که افزايش تورم فقير را فقيرتر مي‌کند و غني را غني‌تر، حال در عمل نيز اين اتفاق رخ داده، به طوريکه نابرابري در درآمد و استفاده در فرصت‌ها تشديد شده است.اين استاد تمام دانشگاه تهران با بيان اينکه منفي شدن نرخ رشد اقتصادي باعث شده کيک اقتصاد ايران کوچک‌تر از گذشته شود، افزود: اين امر باعث شده که در صحنه اقتصاد کشور رکود تورمي شکل بگيرد، که يکي از تبعات آن کاهش اشتغال‌زايي و افزايش نرخ بيکاري است، که اين امر نيز در نهايت فشار بيشتري به اقشار آسيب پذير جامعه مي‌آورد و باعث کوچک شدن سفر‌ه هاي آن‌ها خواهد شد.محمودي با اشاره به اينکه در مطالعات مرتبط با فقر دو فاکتور رشد و بازتوزيع از اهميت بسزايي برخوردار است، بيان داشت: زماني که نرخ رشد اقتصادي منفي باشد، به تبع آن‌حجم سرمايه‌گذاري‌ها نيز با افت روبرو مي‌شود و در نهايت سطح درآمدها با کاهش همراه خواهد شد، که در اين بين بيشترين فشاري که وارد مي‌شود، به قشر فقير جامعه است.وي ادامه داد: از سوي ديگر باز توزيع امکانات و درآمدها در وضعيتي که تورم با افزايش روبرو است و فاصله طبقاتي عميق‌تر شده، به نفع طبقه دارا تمام خواهد شد، چرا که آن‌ها به مراکز توزيع درآمد و ثروت نزديک‌تر هستند و با توجه به رانتي که در دست دارند، بسياري از امکانات را به نفع خود تصاحب مي‌کنند.
  اين پژوهشگر حوزه فقر تصريح کرد: هميشه در طول دهه‌هاي گذشته يا نرخ رشد اقتصادي منفي بود يا اينکه تورم فزاينده، به بيان ديگر در زمان‌هاي مختلف تنها يکي از اين دو عامل منفي بود و آن يکي مثبت و در چنين حالتي اين دو با هم همپوشاني داشتند همديگر را خنثي مي‌کردند، اما امروز آن‌ها در جهت منفي با هم در يک راستا قرار دارند و اين موضوع فشار زيادي را به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده و سفرهاي آن‌ها را کوچک‌تر ساخته است.
   *طبقه متوسط در حال از بين رفتن است
  محمودي با اشاره به اينکه در چنين وضعيتي نيز در عمل طبقه متوسط در حال لاغر‌تر شدن و حرکت به سمت طبقه فقير است، گفت: اين در حالي است که طبقه پردرآمد جامعه نيز با توجه به فرصت‌هاي نابرابري که در اختيار آن‌ها قرار گرفته، از اين امکانات در بخش غير مولد اقتصادي بهره‌گرفته‌اند، به جاي اينکه آن را در بخش مولد به کار گيرند.اين استاد دانشگاه اذعان داشت: حال در چنين شرايطي کار آفرينان به حاشيه رانده مي‌شوند و به سوي اضمحلال حرکت مي‌کنند که اين امر از ايجاد فصاي رانتي براي طبقه غني جامعه ناشي مي‌شود که در نهايت اين قضيه نيز به کوچک‌تر شدن کيک اقتصاد منجر خواهد شد که آن‌هم دست آخر به ضرر اقشار کمتر برخوردار تمام مي‌شود.
  وي با بيان اينکه آثار سنگين تورمي در اکثر مواقع هزينه بسيار بيشتري را بر قشر فقير جامعه تحميل مي‌کند، گفت: با توجه به اينکه دسترسي آن‌ها به منابع درآمدي محدود است، آن‌ها آثار اين تورم را بيشتر و ملموس تر لمس مي‌کنند و خروجي آن‌ نيز کوچک تر شدن سفره هاي اقشار کم درآمد و آسيب‌پذير جامعه است.محمودي با اشاره به گزارش مرکز آمار درباره وضعيت بودجه خانوارهاي ايراني، اظهار داشت: اين گزارش نيز تائيد‌مي‌کند که افراد فقير جامعه ازنظر دسترسي به مواد خوراکي با محدوديت‌هاي بيشتري نسبت به گذاشته مواجه هستند و تورمي که به وجود آمده مواد غذايي را با افزايش بسيار زيادي روبرو کرده است. اين پژوهشگر حوزه فقر با تاکيد بر اينکه کم فروشي نيز در اين ايام به وضوح ديده مي‌شود، بيان داشت: در گذشته شما يک پاکت شير را مي‌ديديد در آن آب نيز قاطي است، اما امروزه بايد گفت، در آب نيز مقداري شير مي‌ريزند و به دست مردم مي‌دهند، اين امر نيز به ضرر قشر فقير جامعه تمام شده و دسترسي آن‌ها را به مواد غذايي سالم و مقوي محدود تر کرده است.
  وي اضافه کرد: اگر اين تغييرات کمي و کيفي را در مواد خوراکي به تغييرات قيمتي انتقال دهيم، مشاهده مي‌کنيم که حجم تغييرات قيمت براي اقشار فقير و کم درآمد جامعه خيلي بيشتر از اقشار پردرآمد بوده است، از سوي ديگر نيز فشارهاي ديگري نيز بر اقشار آسيب پذير وارد مي‌شود که آن‌ها را بيش از گذشته در تنگناي مالي قرار مي‌دهد.
  محمودي خاطرنشان ساخت: دراکثر خانواده‌هاي متوسط وحتي کم درآمد دانشجويان دانشگاه‌هاي شهريه‌اي وجود دارند و خانواده براي تامين مبلغ تحصيل فرزندان با مشقت فراواني روبرو هستند، اما بعد از اينکه فرد درسش تمام مي‌شود به دليل اينکه دسترسي براي پيدا کردن شغل ندارد، به خيل بيکاران اضافه مي‌شود و اين امر براي خانواده وي نيز گران تمام خواهد شد.
   *راهکار اصلي ريشه کن کردن فقر، اصلاح سياست‌گذاري ها است
  اين کارشناس مسائل فقر با تاکيد بر اينکه اقشار پردرآمد دسترسي بسيار بهتر و راحت تري به مسيرهاي دستيابي به شغل دارند، گفت: اما در مقابل افراد کم‌تر برخوردار جامعه از چنين دسترسي برخوردار نيستند و عملا با توجه به اينکه در دانشگاه نيز مهارت خاصي را ياد نمي‌گيرند، در يافتن شغل مناسب در بن‌بست قرار مي‌گيرند.
  اين استاد تمام دانشگاه تهران در رابطه با راهکارهاي ريشه‌کن کردن فقر، توضيح داد: اصلي‌ترين راهکار در اين راستا افزايش کيفيت در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي- اجتماعي است، تا زمانيکه در اين سياست‌ها تجديد نظر صورت نگيرد، نمي‌توان فقر را به صورت کامل از بين برد.محمودي افزود: بايد اقدامات زير ساختي انجام شود و مسائلي نظير آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي و... با تحولات اساسي وبنيادين روبرو شوند، از سوي ديگر بايد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده نيز چه داخلي و چه خارجي نيز با افزايش روبرو شوند، تا بتواند اشتغال‌زايي انجام دهد و سطح درآمدي آحاد جامعه را با افزايش روبرو ساخت.
  به گزارش امانت به نقل ازفرارو، اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه دريافت‌کنندگان امسال نوبل اقتصاد در دو حوزه آموزش و سلامت کار کرده‌اند، گفت: با توجه به اينکه در کشورمان نيز از اين موارد به وفور وجود دارد، برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران مي‌توانند پژوهش‌ها و يافته‌هاي نوبليست‌هاي اقتصادي امسال را به عنوان الگو قرار دهند و بر اساس آن برنامه‌هاي اصلاحي لازم را تدوين کنند، تا بر اساس آن بتوان با فقر به صورت علمي و عملي مواجه شد و براي ريشه‌کن کردن آن اقدامات لازم را انجام داد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی