در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > شادي و نشاط از نشانه‌هاي جامعه سالم است

گروه جامعه:عضو انجمن علمي روانشناسي ايران گفت: براي داشتن يک خانواده و جامعه سالم بايد اميد،‌ شادي، نشاط و آرامش را براي اعضاي آن فراهم کرد.

  گروه جامعه:عضو انجمن علمي روانشناسي ايران گفت: براي داشتن يک خانواده و جامعه سالم بايد اميد،‌ شادي، نشاط و آرامش را براي اعضاي آن فراهم کرد.
   محمدرضا محمدي اظهار داشت: بسياري از افراد جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان در اين برهه حساس فکر مي کنند شاد نيستند و زندگي و آينده براي آنان مفهوم ندارد؛ در حالي که شادي و نشاط جزئي از فطرت انسان به شمار مي‌رود.
  وي با بيان اينکه يکي از موانع شادي و شاد زيستن افراد جامعه بالا بودن سطح توقعات و خواسته هاي آنان است،‌ افزود: زندگي مدرن حق انتخاب فرد يا افراد جامعه را به حداکثر مي رساند و از سوي ديگر هزينه هاي زندگي از جمله هزينه هاي نگهداري و مديريت را افزايش مي دهد؛ زندگي مدرن روي آرامش اعضاي خانواده تاثير مي گذارد و سلامت روان آنان را به خطر مي اندازد و جملگي اين موارد در دستيابي به موفقيت و نشاط موثر است.
  محمدي اضافه کرد: با ساده تر کردن رسوم زندگي و حفظ استانداردها مي توان به راحتي از مدرنيزه و تجمل گرايي که اين روزها گريبان بسياري از خانواده ها را گرفته است  دور شد.
   چراکه براي حفظ و رسيدن به زندگي تجملي نه تنها شادي و نشاط واقعي در زندگي به‌ وجود نخواهد آمد، بلکه بهاي سنگيني بايد براي آن پرداخت و به راحتي فرصت سالم زيستن را از خود و اعضاي خانواده و در نهايت جامعه مي گيريم.
  *تاثير ديد مثبت در زندگي بانشاط
  اين متخصص اعصاب و روان گفت: فطرت انسان بر مبناي زيبايي نهاده شده و سلسله غرايز مربوط به خواست و ميل انسان در علم روانشناسي به بخش »امور روحي« و لذت هاي ناشي از آنها را نيز »لذات روحي« مي نامند.
  يکي از زيبايي و شگفتي هاي لذايذ زندگي انسان، ميل به داشتن فرزند، برتري طلبي، حقيقت جويي، عشق و پرستش است که جمله اين موارد جزو فطرت انسان به شمار مي رود.
  محمدي افزود: از سوي ديگر گرايش به جهان ديگر به عنوان حلقه اتصال و اميد به آينده را مي توان از مهم‌ترين بخش هاي زندگي هر فرد برشمرد.
   وي درباره دستيابي به يک زندگي زيبا و سرشار از آرامش همراه با شادي و لذت، گفت: اعتقاد به زندگي زيبا حتي اگر سخت گير و مشکل پسند باشيم  مي_تواند راهي براي ديدن زيبايي ها باشد در آنصورت براي رسيدن به زيبايي هاي زندگي بايد تمام پستي و بلندي هاي آن را کنار زد و با اميد و روحي سرشار از شادي و نشاط و آرامش تلاش کرد تا به خوشبختي و سعادت نائل شد.
  اين روانشناس، راه رسيدن به خوشبختي را سخت اما کوتاه عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختي هر فرد در نزديکي او است فقط بايد با ديد مثبت به آن نگاه کرد و بايد توجه داشت به سادگي نمي توان از فطرت انسان که برمبناي به زيبايي، عشق و محبت استوار شده، عبور کرد.
  *نقش آرامش در زندگي بانشاط
  اين روانشناس تاکيد کرد: تا جايي که امکان دارد بايد از به‌وجود آمدن يا قدم نهادن در مسيرهاي تاريک و پيچيده پرهيز کرد؛ همچنين تاحدامکان بايد تلاش کرد از مواجهه با ناملايمات و سختي هاي زندگي اجتناب کرد؛ براي داشتن زندگي بانشاط بايد در امور عام المنفعه و روحيه بخش و شادي افزا مشارکت کرد.
  وي افزود: بيشتر افراد در طول روز کاملا در محاصره‌ انواع احساسات قرار گرفته و به ذهن‌ خود به‌اندازه‌ کافي توجه نمي‌کنند و از اين رو براي کاهش اضطراب و نگراني نياز است با تسلط بر اعصاب،‌ تنفس عميق و تمرکز بر ذهن‌،‌ خود را از زندان خود ساخته يا فشارهاي بيروني نجات داده و در رسيدن به موفقيت گام هاي محکم‌تري برداشت.
  *منفي بافي سمِ مهلک زندگي سالم
  عضو انجمن علمي روانشناسي، منفي بافي و خيال‌پردازي منفي را سمي مهلک براي زندگي سالم عنوان کرد و گفت: به طور مثال فردي خطايي مي کند و براي جبران اشتباه خود روانه زندان و سلول آهني مي شود، اما سخت‌تر از آن زندگي فردي است که از درون خود را زنداني کرده، به اين معنا که از درون خود را اسير بدبيني، خشم و غرور کرده و نااميدي را درون خود جاي داده است.
  محمدي افزود: اين گروه از افراد حالتي افسرده و مضطرب دارند و هيچگاه روي شادي و خوشبختي را نخواهند ديد تا زماني که از اين زندان خودساخته، رهايي يابند.
  اين روانشناس اعصاب و روان گفت: احساس مسئوليت و متعهدبودن به وظايف  رمز ديگر سالم زيستن و موفقيت در امور زندگي است و تا زماني که فرد يا افراد جامعه توجه داشته باشند در اموري که به آنان سپرده شده بايد به نحو مطلوب آن را به انجام رسانند، برآيند و نتيجه اين کوشش و تلاش، احساس رضايت است و اين رضايتمندي آرامش و آسايش و روحيه مضاعف براي ادامه زندگي بانشاط و پرتحرک را به دنبال خواهد داشت.
  به گزارش امانت به نقل از ايرنا،وي در پاسخ به اين سوال که چگونه مي توان احساسات منفي را از خود دور کرد، اظهار داشت: افراد نااميد ادامه راه و زندگي خود را تيره و تار مي بينند.
   برخي مردم با نظر منفي به موضوعات نگاه مي کنند و در پي نااميد کردن ديگران هستند. افراد دچار خيال پردازي و توهم ناخواسته داراي روحيات افسرده،‌ اضطراب و اختلالات روحي و رفتاري هستند.
   بنابراين بايد با ايجاد انگيزه و ارائه برنامه و هدف،‌ احساسات منفي را در حد امکان از آنان گرفت تا آرامش و سلامت روان به جامعه بازگردد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی