در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۱۳ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > سخت پوست دریاچه ارومیه دیگر نفس نمی کشد!

امانت-رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: دریاچه ارومیه آرتمیای زنده و بالغ ندارد.
  امانت-رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: دریاچه ارومیه آرتمیای زنده و بالغ ندارد.
  علی نکوئی فر  بااشاره به اینکه ارتمیا بالغ در دریاچه ارومیه وجود ندارد فقط مقدار بسیار جزئی سیست ارتمیا در یک ایستگاه جداسازی شده افزود:  براساس نمونه برداری از ۴ ایستگاه در استان بجز ایستگاه آغ گنبد که ۸دهم عدد درلیتر سیست آرتمیا دیده شد، مابقی ایستگاهها فاقد سیست ارتمیا است.
  وی با بیان اینکه شرایط مساعد برای رشد ارتمیا و حتی سیست در دریاچه  ارومیه وجود ندارد اظهار کرد: میزان شوری آب ثبت شده در دریاچه ارومیه طی آبان ماه  ۲۶۸ تا ۴۴۰ گرم در لیتر بوده است که امکان زیست را برای این گونه ارزشمند بامشکل روبرو کرده است.
  نکوئی فرد با بیان اینکه دمای آب برای زیست سیست ارتمیا باید بیشتر از ۲۰درجه باشد ادامه داد: دمای آب دریاچه ارومیه در ابان ماه  بین ۸تا ۱۰ درجه در نوسان بوده که با افزایش شوری و کاهش دما امکان رشد جلبک برای تغذیه سیست ارتمیا نیز وجود نداشته و به دنبال آن میزان سیست نیز کاهش یافته است.
  رئیس مرکز تحقیقات آرتمیا کشور بااشاره به راه اندازی بانک سیست و ژن آرتمیا در استان افزود: مقدمات  راه اندازی بانک سیست و ژن آرتمیا انجام و از ۸کشور و۱۹ منطقه داخل کشور نمونه های سیست ارتمیا جمع آوری ،کدبندی و تعیین کیفیت شده که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
  وی نگهداری از نمونه های سیست آرتمیا برای جلوگیری از انقراض آرتمیا، کمک به پژوهش و کنترل واردات و صادرات سیست را از اهداف راه اندازی این بانک عنوان کرد.
  نکوئی فرد با بیان اینکه مرکز استخر خاکی فسندوز و استخرهای ژئوممبر مرکز تحقیقات ارتمیا در استان در تولید ارتمیا فعالند خاطر نشان کرد: امسال ۱تن آرتمیا از استخرهای مرکز تحقیقات ارتمیای استان برداشت شده است.
  رتمیا (نام علمی: Artemia) جانداری است سخت‌پوست که در آب‌های شور زندگی می‌کند. دریاچه ارومیه در ایران، یکی از غنی‌ترین منابع آرتمیا در جهان شمرده می‌شد. آرتمیا در صنایع پرورش میگو و ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دنیا سالانه بیش از ۲۰۰۰ تن سیست آرتمیا معامله می‌شود و به خصوص از خود آرتمیا یا سیست آن در تغذیه مراحل نوزادی ماهیان، سخت پوستان و نرم‌تنان و… سود می‌برند.
  آرتمیا اورمیانا یکی از هفت گونه آرتمیای شناخته ‌شده در جهان است و در حالت طبیعی ۵۲ درصد پروتئین و ۴ درصد چربی دارد که می‌توان میزان چربی آن را در پرورش مصنوعی و غذادهی دستی به میزان ۱۴ درصد افزایش داد.
نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی