در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

اجتماعی > بیش از۸۲ درصد از مردم آذربایجان غربی باسواد هستند

امانت-رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از۸۲ درصد از مردم استان باسواد هستند .

  امانت-رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از۸۲ درصد از مردم استان باسواد هستند .

  عزت اله فهمی، افزود: بیش از ۸۲ درصد از مردم استان باسواد هستند و شاهد رشد ۳.۲ درصدی باسوادی در استان هستیم.

  وی افزود: بر اساس سرشماری سال 95، تعداد 519 هزار و 527 نفر بی سواد در استان وجود دارد.

  رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی تصریح کرد: امروزه سرمایه انسانی نبض توسعه هر کشور است و آگاهی شهری با میزان سواد رابطه مستقیم دارد.

  فهمی یادآورشد: توسعه پایدار یک کشور وابسته به میزان آگاهی و سواد عموم افراد جامعه است.

  منبع: ایسنا

  رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی:

  بیش از۸۲ درصد از مردم آذربایجان غربی باسواد هستند

  رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از۸۲ درصد از مردم استان باسواد هستند .

  عزت اله فهمی، افزود: بیش از ۸۲ درصد از مردم استان باسواد هستند و شاهد رشد ۳.۲ درصدی باسوادی در استان هستیم.

  وی افزود: بر اساس سرشماری سال 95، تعداد 519 هزار و 527 نفر بی سواد در استان وجود دارد.

  رئیس اداره آموزش معاونت سوادآموزی آذربایجان غربی تصریح کرد: امروزه سرمایه انسانی نبض توسعه هر کشور است و آگاهی شهری با میزان سواد رابطه مستقیم دارد.

  فهمی یادآورشد: توسعه پایدار یک کشور وابسته به میزان آگاهی و سواد عموم افراد جامعه است.

  منبع: ایسنا

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی