در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

اجتماعی > درياچه اروميه از خشک شدن نجات پيدا کرد

گروه خبر:رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: حق آبه درياچه اروميه به آن بازگشت و تاکنون هزينه زيادي شده است و خوشبختانه درياچه اروميه از خشک شدن نجات پيدا کرد و حدود 30 سانتيمتر بيشتر از گذشته آب دارد.

    گروه خبر:رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: حق آبه درياچه اروميه به آن بازگشت و تاکنون هزينه زيادي شده است و خوشبختانه درياچه اروميه از خشک شدن نجات پيدا کرد و حدود 30 سانتيمتر بيشتر از گذشته آب دارد.
    عيسي کلانتري در يک برنامه راديويي درباره کنوانسيون رامسر و حفاظت از تالاب‌ها گفت: امروز همزمان است با روز جهاني تالاب‌ها که در سال 1971 در رامسر به تصويب رسيد.
    وي در ادامه درباره مشکلات آبي کشور اظهارکرد: به علت افزايش جمعيت و نياز آبي کشور متأسفانه در راستاي توسعه پايدار حرکت نکرديم و حق‌آبه تالاب‌ها را براي کشاورزي هزينه کرديم.
    رئيس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: دستور رئيس جمهوري به من احياي تالاب‌هاست مثل اروميه هامون و بختگان و تلاش مي‌کنيم با سياست‌هاي جديد حق‌آبه جديدي را براي تالاب‌هاي کشور تعيين کنيم.معاون رئيس جمهور همچنين تصريح کرد: اين سياست در مواردي امکان پذير است و در مواردي به دليل خشکسالي هنوز امکان پذير نيست. به عنوان مثال احياي تالاب گاوخوني اگر در زاينده رود آب نباشد امکان پذير نيست.
    به گزارش امانت به نقل ازايسنا، معاون رئيس جمهوري درباره سدسازي‌هاي اشتباه اظهارکرد: مطالعات ما تقريباً نيمه کار بوده است و در راستاي توسعه پايدار حرکت نکرديم و خشکي تالاب‌ها به دليل سدسازي‌هاي اشتباه بوده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی