در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۱۳ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > دفن غيراصولي پسماندهاي بيمارستاني قابل اغماض نيست

گروه خبر: سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استاندار آذربايجان غربي با بيان اينکه پسماندهاي بيمارستاني بايد در شرايط ايمن و بي خطر دفن شوند، گفت: دفن غيراصولي اين پسماندها قابل اغماض نيست و با متخلفان برخورد مي شود.

  گروه خبر: سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استاندار آذربايجان غربي با بيان اينکه پسماندهاي بيمارستاني بايد در شرايط ايمن و بي خطر دفن شوند، گفت: دفن غيراصولي اين پسماندها قابل اغماض نيست و با متخلفان برخورد مي شود.
  پيمان آرامون در چهارمين جلسه کارگروه مديريت دفن پسماند آذربايجان غربي افزود: پسماندهاي بيمارستاني از جمله زباله هاي بسيار حساس و پرخطري است که بايد با رعايت ضوابط و اتخاذ تدابير ويژه و در شرايط ايمن و بدون خطر دفن شود.
  وي ادامه داد: براي دفن اين نوع پسماندها بايد با رعايت اصول بهداشتي و تثبيت زباله هاي بيمارستاني در محفظه هاي ويژه و ايمن، عمليات دفن نيز با رعايت تمهيداتي براي جلوگيري از انتشار آلودگي و نشت شيرابه انجام شود.
  وي اضافه کرد: تا زمان اتمام مطالعات جامع مديريت پسماندهاي دارويي و شيميايي در استان، سازمان مديريت پسماند شهرداري اروميه و دانشگاه علوم پزشکي در قالب همکاري مشترک نسبت به معدوم سازي ايمن اين نوع از زباله ها اقدام مي کنند.
  آرامون در خصوص نحوه جمع آوري و دفن پسماندهاي شهرهاي سردشت، ميرآباد و ربط نيز گفت: با توجه به ضرورت حفاظت از منابع آب در مقابل نشت آلودگي و شيرابه زباله ها، شهرداري سردشت حداکثر تا 2 ماه آينده با بازبيني مطالعات دفن پسماند شهري و جانمايي محل دفن زباله ها اقدامات لازم را انجام دهد.
  سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استاندار آذربايجان غربي افزود: آلودگي هاي ناشي از دفن غيراصولي پسماندها، محيط زيست و جوامع انساني را با خطرهاي شديدي مواجه کرده است.
  مديرکل حفاظت از محيط زيست آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: آمار مشخص و دقيقي از ميزان توليد پسماندهاي بيمارستاني در استان در دست نيست و در حال حاضر به علت نبود زيرساخت هاي لازم و مناسب، آمادگي براي دفع اصولي و مهندسي اين پسماندها در استان وجود ندارد.
  پرويز آراسته اضافه کرد: براي دفن اين پسماندها ايجاد لندفيل پزشکي ضروري است که به علت نبود چنين محلي بر اساس آيين نامه ابلاغي، در حال حاضر بايد اين پسماندها پس از جمع آوري و بي خطر سازي، در ظروف مخصوص و ايمن نگهداري شود.
  وي ادامه داد: براي ايجاد لندفيل پزشکي مکاتبه هايي با استانداري آذربايجان غربي انجام شده است که در اين زمينه به دنبال جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي براي ايجاد زيرساخت هاي لازم هستيم.
  سرپرست دفتر امور روستايي و شوراهاي اسلامي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: 95 درصد روستاهاي استان داراي دهياري است و گستردگي و پراکندگي روستاهاي استان و تغيير الگو و سبک زندگي خانوارهاي روستايي در افزايش ميزان زباله هاي توليدي در مناطق روستايي تاثيرگذار بوده است.
  عارف خدرلو افزود: کمبود نيروي انساني در دهياري ها و ماشين آلات مورد نياز براي جمع آوري و دفن زباله از مشکلات حوزه مديريت پسماندهاي روستايي استان است.
  وي بيان کرد: تاکنون 473 خودرو ويژه جمع آوري پسماند در ميان دهياري هاي استان توزيع شده است.
  به گزارش امانت به نقل ازايرنا در اين نشست مقرر شد، پسماندهاي بيمارستاني پس از جمع آوري و بي خطر سازي، به صورت جداگانه در محلي نزديک سايت دفن زباله نازلو در ظروف مخصوص و ايمن نگهداري شود.
  زباله به مجموعه مواد ناشي از فعاليت‌هاي انسان و حيوان که معمولا جامد است و به صورت ناخواسته يا غيرقابل استفاده دور ريخته مي‌شود، اطلاق مي‌ گردد.
  اين تعريف به صورت کلي در برگيرنده همه منابع، انواع طبقه‌بندي‌ها، ترکيب و خصوصيات مواد زايد است و به چهار دسته کلي زباله‌هاي شهري، زباله‌هاي صنعتي و زباله‌هاي خطرناک و زباله‌هاي بيمارستاني تقسيم مي‌ شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی