در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

اجتماعی > خشکي درياچه اروميه 15 ميليون سکنه پيراموني را مجبور به مهاجرت مي‌کند

گروه خبر:مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: با خشک شدن درياچه اروميه پانزده ميليون نفر از مردم ساکن در پيرامون آن مجبور به جابه جايي مي‌شوند.

   گروه خبر:مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: با خشک شدن درياچه اروميه پانزده ميليون نفر از مردم ساکن در پيرامون آن مجبور به جابه جايي مي‌شوند.
   فرهاد سرخوش، با تشريح آخرين وضعيت درياچه اروميه اظهار داشت: با خشک شدن اين درياچه حدود پانزده ميليون نفر از ساکنان پيرامون آن بدليل تبعات خسارت بار آن در آب و هوا و کشاورزي مجبور به جابه جايي مي‌شوند چراکه مشکلات زيست محيطي اجازه زندگي در اين مناطق را نمي‌دهد.
  وي با بيان اينکه هم اکنون  تراز درياچه اروميه 27/1270 است گفت:  اين تراز نشان دهنده کاهش حجم آب نسبت به سال گذشته بوده و وسعت درياچه 1722 کيلومتر مربع و حجم آب آن يک ميليارد و پنجاه ميليون رسيده است.سرخوش افزود: درياچه اروميه از بيست سال پيش تاکنون هر سال 40 سانتيمتر افت تراز داشته که تا سال 93 هشت متر از تراز آن پايين آمده که همين امر سبب کاهش وسعت درياچه به ششصد کيلومتر و حجم آن به 500 ميليون متر مکعب شد.
  وي تاکيد کرد: پس از راه اندازي ستاد احيا درياچه اروميه پروژه‌ها از سال 94 اجرايي شد، از جمله پروژه لايروبي تمام رودخانه‌هاي منتهي به درياچه و اتصال رودخانه‌هاي زرينه رود، سيمينه رود، رودخانه مهاباد و گدار نقده به طول بيست و پنج کيلومتر در داخل درياچه آب‌هاي روان را به پيکره اصلي منتقل کند.
  سرخوش در رابطه با ريزگرد هاي نمکي نيز اظهار کرد: براي مهار کردن ريزگردهاي نمکي تاکنون شصت ميليارد تومان در کل حوضه آبريز هزينه شده و تقريبا هفتاد درصد اين ريزگردها با کاشت درختچه‌هاي شورگز، گياهان رونده قره داغ، قرق کردن مناطق مطالعه شده و مالچ پاشي تثبيت شده است. مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: در سال 97 ميزان اعتبار تعلق گرفته به آذربايجان‌غربي به جز پروژه‌هاي ملي دو هزار و 226  ميليارد تومان ابلاغ شده ولي فعلاً درصد تخصيص ابلاغ نشده است.
  به گزارش امانت به نقل از تسنيم،سرخوش افزود: نجات درياچه اروميه  از اين بحران زيست محيطي منوط به اجراي پروژه‌هاي مذکور و پرداخت به موقع اعتبارات توسط دولت است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی