در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > بیشترین چاه های غیر مجاز کشور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است

امانت-معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: مواد آلی 60 درصد ازخاک کشور کمتر از یک درصد است.

  امانت-معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: مواد آلی 60 درصد ازخاک کشور کمتر از یک درصد است.

  علی اکبری در اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران که در سالن جلسات دانشگاه ارومیه برگزارشد، با بیان اینکه افزایش توان تولیدی و میزان بهره وری محصولات کشاورزی درگرو توجه به منابع خاک است چرا که هرکاری دربخش کشاورزی  بدون توجه به خاک امکان پذیر نخواهد بود، تصریح کرد: در سال های اخیر بحث خاک در حوزه کشاورزی مغفول مانده  به طوری که ۶۰درصد خاک های کشور مواد آلی کمتر از یک درصد دارند واگر به منابع خاک توجه نشود درآینده با مشکل مواجهه خواهیم شد.

  وی با تاکید به اینکه آمار بارش ها کشور در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته کشور با متوسط بارش۱۶۸ میلی متر وکاهش ۳۰ درصدی بارشها بدترین سال آبی را سپری کرد.

  به گزارش ایسنا ، معاون منابع آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل آب وهوای خشک ونیمه خشک کشور ۷۰ درصد بارش های کشور در اثر تبخیر از دسترس خارج می شود که این میزان تبخیر ۳برابر متوسط جهانی است.

  اکبری تعداد چاه های موجود کشور را ۸۰۰هزار حلقه اعلام و افزود: آذربایجان غربی و حوضه آبریز دریاچه ارومیه متاسفانه بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز کشور را به خود اختصاص داده است.

  وی باتاکید بر اینکه کشور ظرفیت توسعه افقی را ندارد، یاد آور شد: تنها راهکار برای تثبیت و زنده ماندن دریاچه ارومیه افزایش بهره وری و توسعه عمودی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

  وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۹۶ تاکنون اعتبارات عمرانی دریاچه ارومیه قطع شده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی