در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

اجتماعی > اقامتگاه بوم گردي با هدف احياي بافت‌ تاريخي دراروميه ايجاد مي شود

گروه خبر:شهردار اروميه گفت: طرح بوم گردي شهري با هدف جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگري در قلب بافت تاريخي شهر اجرا مي شود.

  گروه خبر:شهردار اروميه گفت: طرح بوم گردي شهري با هدف جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگري در قلب بافت تاريخي شهر اجرا مي شود.
  محمد حضرت پور در گفتگو با خبرنگاران افزود: هر شهروندي که منازل قديمي و تاريخي در اين محدوده دارد مي تواند با هدف رونق گردشگري جهت ايجاد اقامتگاه هاي بوم گردي و چايخانه سنتي با همکاري ميراث فرهنگي از تسهيلات شهرداري چون پروانه ساخت رايگان بهرمند شود.وي با بيان اينکه امسال به بافت فرسوده و تاريخي شهر اروميه نگاه ويژه مي شود افزود: کف سازي بازار تاريخي و ساماندهي آب‌هاي سطحي در آن، آسفالت بافت فرسوده شهري، جداره سازي خيابان امام خميني (ره) و تعريض خيابان امام (ره) به عرض دو متر از هر طرف جهت ايجاد رفاه شهري از جمله اقدامات در بافت فرسوده در سال ?? است.
  شهردار اروميه با بيان اينکه 79 درصد از بافت فرسوده اين شهر را بافت تاريخي تشکيل مي دهد افزود: 417 هکتار از 11 هزار و 200 هکتار مساحت شهر اروميه در بافت فرسوده قرار دارد که از اين ميزان نيز 330 هکتار را بافت تاريخي تشکيل مي دهد.
  شهردار اروميه با اشاره به اينکه روند نوسازي بافت هاي فرسوده در شهر اروميه کند است، اضافه کرد: دولت و شوراهاي اسلامي شهر، سياست هاي تشويقي بسيار خوبي را در نوسازي بافت فرسوده اعمال کرده که ارائه ?? درصد تخفيف در اخذ پروانه ساخت از جمله مهمترين آنها به شمار مي رود ولي با اين وجود نيز استقبال خوبي از اين طرح نشده است.
  حضرت پور اين سراهاي تاريخي با بيش از يک‌صد سال قدمت تاريخي در قالب عقد تفاهم‌نامه با جذب سرمايه‌گذار از سال آينده احيا مي‌شوند افزود: احياي اين کاراون سراها با حفظ استحکام بازار منجر به رونق اقصادي و جذب گردشگر مي شود.
  شهردار اروميه تاکيد کرد: يکي از مشکلات کنوني اصلاح بافت‌هاي فرسوده مربوط به قوانين بافت‌هاي ارزشمند است که اين مورد بايد با تعامل دو طرفه ميراث فرهنگي و شهرداري ها بررسي و رفع شود تا شاهد توسعه گردشگري در اين شهر باشيم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی