در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > اعتبارات تخصيصي براي پروژه هاي عمراني درياچه اروميه کافي نيست

گروه خبر:رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان غربي گفت: 116 ميليارد تومان اعتبار براي حمايت از بخش خصوصي استان اختصاص يافته است.

    گروه خبر:رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان غربي گفت: 116 ميليارد تومان اعتبار براي حمايت از بخش خصوصي استان اختصاص يافته است.
    حضرتي در پنجمين شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان که در استانداري برگزار شد افزود: 116 ميليارد تومان اعتبار براي حمايت از بخش خصوصي بمنظور رشد اشتغال، توسعه اقتصادي وکارآفريني استان اختصاص يافته است.
    حضرتي بااشاره به اينکه هزار و94 ميليارد تومان ميزان درآمدهاي سال گذشته استان بوده است تصريح کرد: از اين مبلغ 498 ميليارد تومان وصولي داشتيم که نشان دهنده تحقق 78 درصد از درآمد هاي استاني است.
    رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان_غربي بااشاره به اينکه اعتبارات عمراني سال گذشته استان 7 هزار ميليارد تومان بود اظهار کرد: ميزان اعتبارات عمراني استان براي سال جاري هزار و 607 ميليارد تومان است که تاکنون 849 ميليارد تومان تخصيص يافته که تاکنون تحقق ميانگين53 درصد رانشان مي دهد.وي باتاکيد به اينکه امسال 222 ميليارد تومان اعتبار براي احياي درياچه اروميه تخصيص داده شده خاطرنشان کرد: با وجود تخصيص اعتبار توسط دولت درسال هاي گذشته ولي اعتبارات براي پروژه هاي عمراني احياي درياچه اروميه بسيار کم است.
    وي ادامه داد: خط انتقال آب ازحوزه زاب به درياچه اروميه 70 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.حضرتي باتاکيد به اينکه شهرستان هاي شمالي استان نياز به تحرک و توسعه در حوزه بهداشت ودرمان و راه وشهرسازي دارند افزود: سازمان برنامه وبودجه کل کشور 17 ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي و کارآفريني آذربايجان غربي براي سال جاري اختصاص داده است.
    وي گفت: در سال جاري 150 ميليارد تومان اعتبار براي آموزش و پرورش آذربايجان غربي تخصيص داده شده است.
    رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان_غربي خاطرنشان کرد: 80 ميليارد تومان براي احداث وتکميل مدارس فرسوده و کانکسي، احداث جاده، توسعه زيرساخت_هاي گردشگري، بهبود آب شرب شهري وتوسعه فضاي شهري باهدف تعادل بخشي در استان توزيع شده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی