در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > 60درصد آذربايجان غربي در محدوده زلزله قرار دارد

گروه گفتگو:وقوع سالانه بيش از 80 زمين لرزه در آذربايجان غربي و نگاهي اجمالي به پهنه بندي زلزله نشان مي دهد اين استان مرزي در محدوده خطر زلزله قرار دارد.

   گروه گفتگو:وقوع سالانه بيش از 80 زمين لرزه در آذربايجان غربي و نگاهي اجمالي به پهنه بندي زلزله نشان مي دهد اين استان مرزي در محدوده خطر زلزله قرار دارد.
  بر اساس اعلام مديريت بحران آذربايجان غربي اين استان جزو مناطق پرخطر از نظر آب و هوايي محسوب مي شودو همه  سالها وقوع حوادث و بلاياي طبيعي از جمله سيل و زلزله خسارات جبران ناپذير مالي و جاني در اين منطقه بر جاي مي گذارد.
  موقعيت خاص جغرافيايي به همراه، قرار گرفتن در کمربند زلزله آلپ – هيماليا، استقرار تعداد زيادي از نواحي روستايي و شهري در امتداد پاي کوه ها، دشت ها و جلگه ها زمينه_ساز  بروز مخاطرات طبيعي (سيل  زلزله، رانش، ريزش، لغزش، خشک سالي  بهمن و ...) در استان آذربايجان غربي فراهم ساخته است.
  کوهستاني بودن، قرار گرفتن در کمربند زلزله آلپ – هيماليا، استقرار تعداد زيادي از نواحي روستايي و شهري در امتداد پاي کوه_ها، دشت ها و جلگه ها بستر مناسبي را براي بروز مخاطرات طبيعي را فراهم کرده استبر اساس طرح نقشه پهنه بندي زلزله بيش از 60 درصداستان در محدوده خطر قرار دارد و از شهرهاي استان 10 شهر سلماس، پيرانشهر  ربط، باروق، کشاورز، چهاربرج، سيلوانا  اميرآباد، سرو، سيه چشمه، قره ضياءالدين و 727 روستا هم اکنون بر روي خط گسل واقع شده اند.
  گسل هايي که آذربايجان را تحت تأثير قرار مي دهند، گسل شمال تبريز: فعال ترين گسل در آذربايجان است و شديدترين زلزله در آن در سال 1158 هجري شمسي رخ داده است، گسل سد مهاباد: در بخش جنوبي درياچه اروميه و شمال شهرستان مهاباد گسترده شده است و گسل سلماس: در نزديکي شهر سلماس در اثر زلزله اي در ارديبهشت 1309 هجري شمسي به وجود آمد.
  براي آشنايي بيشتر با وضعيت استان بلحاظ زلزله خيزي و موقعيت فعلي استان گفتگويي با اميرعباس جعفري مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي انجام داده ايم که در ذيل مي خوانيد.
  *آذربايجان غربي با سالانه 80 زمين لرزه روي خط زلزله قرار دارد
  مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي در خصوص آخرين موقعيت استان در خصوص زمين لرزه گفت: آذربايجان غربي به دليل موقعيت جغرافيايي و وقوع سالانه به طور متوسط 80 زمين لرزه به بزرگي 3 ريشتر و بيشتر يکي از استاننهاي زلزله خير کشور به شمار مي رود.
  اميرعباس جعفري ادامه داد: در کنار اينکه برخي شهرهاي استان روي خط زلزله قرار دارند رانش زمين نيز يکي از مشکلاتي است که بخش هاي زيادي از استان را تهديد مي_کند، ميزان خطرپذيري استان آذربايجان_غربي از نظر احتمال وقوع رانش با تکيه بر شناسايي کلي ويژگي هاي زمين شناسي و خاک استان و بر اساس مطالعات محدوده وسيعي از زمين هاي مجاور شهر شوط، جنوب قطور، شمال شرق و غرب شهرستان سلماس ناحيه کوچکي در اطراف نوشين و بخشي از منطقه زيوه، سردشت  بوکان، تکاب و مناطقي از چالدران را در برمي گيرد که بسيار مستعد رانش زمين هستند.
  وي با بيان اينکه بر اساس آخرين آمار هم اکنون 10 شهر و 727 روستاي استان روي خط زلزله قرار دارند افزود: مطابق بررسي هاي انجام شده اين در حالي است که 70 درصد از ساختمانهاي مسکوني به خصوص در بخش روستايي مقاومت لازم در برابر بلاياي طبيعي به خصوص زمين لرزه را ندارند.
  مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي ضرورت مقاوم سازي واحدهاي روستايي استان را مورد تاکيد قرار داد و گفت: اين استان مرزي داراي سه ميليون و 265 هزار نفر جمعيت است که 34.6 درصد از آن در مناطق روستايي و 65.4 درصد در مناطق شهري سکونت دارند و مقاوم سازي واحدهاي روستايي با جديت در حال پيگيري است که بايد اين روند با شتاب بيشتري پيگيري شود.
  *امسال 109 زمين لرزه در آذربايجان_غربي به قوع پيوسته است
  جعفري با بيان اينکه امسال 109 زمين لرزه در استان و محدوده 50 تا 100 کيلومتري آذربايجان غربي روي داده است عنوان کرد: از اين تعداد 44 زمين لرزه در استان، 43 زمين لرزه تا حريم 50 کيلومتري و 22 زمين لرزه نيز بين 50 تا 100 کيلومتري آذربايجان غربي به وقوع پيوسته است.
  مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي با بيان اينکه امسال بر اثر وقوع زمين لرزه تلفاتي در استان نداشته ايم افزود: با جانمايي خطوط گسل بر روي مناطق مسکوني در استان مشاهده مي شود در صورت وقوع زمين لرزه در استان واحدهاي مسکوني زيادي دچار خسارت مي شوند، استفاده از مصالح بي کيفيت جهت کاهش هزينه اتمام ساختمان هاي مسکوني از عواملي است که احتمال خسارات هنگفت مالي و جاني را در برابر وقوع هر گونه بلاياي طبيعي افزايش مي دهد.
  جعفري خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 258 هزار و 445 واحد مسکوني روستايي در استان بيش از 181 هزار و 297 هزار واحد مسکوني روستايي در آذربايجان غربي نيازمند مقاوم سازي است که ?? درصد واحدهاي روستايي را شامل مي شود.
  مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي با تاکيد بر مشارکت روستائيان در مقاوم سازي واحدهاي مسکوني اظهارداشت: در حال حاضر براي حمايت از روستائيان اقدامات خوبي در دست اجراست که يکي از اين اقدامات اعطاي تسهيلات است کارمزد تسهيلات مقاوم سازي مسکن روستايي تنها پنج درصد است و همه روستاييان مي توانند از اين تسهيلات تا سقف 200 و 180 ميليون ريال بهره مند شوند.
  وي با بيان اينکه اين تسهيلات در روستاهاي مرزي 200 ميليون ريال در نظر گرفته شده که 20 ميليون ريال بيشتر از ديگر روستاهاست گفت: تسهيلات مقاوم سازي مسکن روستايي در ديگر روستاهاي آذربايجان غربي نيز به ميزان 180 ميليون ريال پرداخت مي شود و مدت بازپرداخت آن نيز 15 سال در نظر گرفته شده است.
  *آموزش وفرهنگ سازي حلقه مفقوده مديريت بحران
   مديرکل مديريت بحران در خصوص اقدامات پيشگيرانه در زمينه مديريت بحران و نيز آموزش همگاني در اين زمينه گفت: در کنار اقدامات عمراني براي مديريت بحران در مواقع ضروري طي سالهاي اخير بحث فرهنگ سازي و آموزش مورد توجه ويژه قرار گرفته که اميدواريم با همراهي مردم در مواقع بحران بتوانيم نتايج اين آموزشها را مشاهده کنيم.
  جعفري ارائه آموزشهاي تخصصي و عمومي به گروههاي امداد و نجات و شهروندان، برگزاري مانورهاي امداد و نجات براي افزايش آمادگي نيروهاي امدادي  جلوگيري از ساخت وسازهاي غير اصولي و غير مجاز و تجهيز دستگاههاي امدادرسان به فناوري هاي نوين در افزايش ضريب ايمني و کاهش آثار و خسارتهاي ناشي از حوادث را از اقدامات اين مديريت در استان عنوان کرد.
  جعفري با بيان اينکه براي کاهش حجم خسارات زلزله و ايمني در برابر بلاياي طبيعي در حال حاضر شبکه لرزه نگاري در پنج شهر آذربايجان غربي راه اندازي شده است گفت: ايجاد مرکز تحقيقات و مطالعات، توسعه صنعت بيمه، آموزش و فرهنگ سازي در جامعه از ديگر اقدامات در سالها اخير براي کاهش و مقابله با بلاياي طبيعي در استان است
  مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي در خصوص هماهنگي و آماده باش نيروهاي مديريت بحران در استان نيز گفت: هم اکنون هماهنگي لازم بين نيروها و دستگاه هاي عضو مديريت بحران بوجود آمده ضمن برگزاري دوره هاي آموزشي مانورهاي آماده سازي نيز طي سال برگزار مي شود.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،وقوع زمين لرزه هاي پي در پي در طل سال، وقوع زلزله در شهرهاي آذربايجان شرقي و موقعيت خاص جغرافيايي آذربايجان غربي نشان مي دهد آسيب پذير بودن استان از بلاياي طبيعي جدي بوده و اين زنگ خطري براي مردم و مسئولان جهت اجراي طرحهاي پيشگيري و ايمن سازي است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی