در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

اجتماعی > آب گذر جديد براي تسهيل آب درياچه اروميه احداث مي شود

گروه خبر:مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: کار مطالعاتي ايجاد آب گذر جديد در کيلومتر 7.8 درياچه اروميه آغاز شده تا با اجراي آن گردش آب درياچه تسهيل شود.

  گروه خبر:مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: کار مطالعاتي ايجاد آب گذر جديد در کيلومتر 7.8 درياچه اروميه آغاز شده تا با اجراي آن گردش آب درياچه تسهيل شود.
  به گزارش امانت، فرهاد سرخوش در نشست اعضاي استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي با خبرنگاران به اقدامات ستاد احيا اشاره کرد و افزود: خاکريز ايجاد شده در درياچه اروميه براي عبور و مرور خودروها هم اکنون به يک بحران زيست محيطي در احياي اين درياچه تبديل شده است.
  وي با بيان اينکه اين خاکريز مانع از چرخش آب از جنب درياچه به سمت شمال آن مي‌شود، اظهارکرد: رفع اين مشکل در اولويت وزارت راه قرار گرفته و به زودي عملياتي مي‌شود که تاکنون آزمايشات لازم حفاري و غيره براي آغاز احياي سيستم چرخشي اکوسيستمي در درياچه اروميه آغاز شده است.سرخوش با بيان اينکه نيمي از اعتبارات اجراي اين آب گذر توسط ستاد احياي و 50 درصد باقي مانده توسط وزارت راه تأمين مي‌شود، ادامه داد: در همين راستا و براي آغاز هرچه سريع‌تر اين طرح، ستاد احياي در مرحله نخست 500 ميليارد ريال اعتبار به احداث آبگذر درياچه اروميه اختصاص داده است.
  طرح‌هاي نرم افزاري درياچه بايد استمرار داشته باشد
  مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي با بيان اينکه طرح‌هاي سخت افزاري ستاد احياي درياچه اروميه تا دي ماه امسال توسط رئيس جمهوري کشورمان خاتمه يافته و به بهره برداري مي‌رسد، گفت: با اتمام اين طرح‌ها تا سال 1406 درياچه به تراز اکولوژيک رسيده و کامل احيا مي‌شود.سرخوش با تاکيد بر تداوم احياي درياچه اروميه خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از بروز بحران خشک شدن درياچه اروميه بايد طرح هي نرم افزاري شامل لايروبي رودخانه‌هاي، طرح تعادل بخشي در حوزه کشاورزي، اصلاح الگوي کشت، کشت گياهان کم آب بر و… براي هميشه تداوم داشته باشد.
  وي در خصوص پيگيري نمايندگان استان و موافقت وزير نيرو جهت شروع مجدد ساخت سدهاي نازلو و باراندوز گفت: طبق مصوبات دولت ساخت سد در حوضه آبريز درياچه اروميه در سه استان آذربايجان غربي، شرقي و کردستان اجازه ساخت و بارگزاري سد جديد داده نخواهد شد.
  مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي خاطرنشان کرد: از آغاز فعاليت اين ستاد تاکنون بيش از 2 هزار و 750 ميليارد ريال در حوزه کشاورزي براي مديريت مصرف آب و کمک به احياي درياچه اروميه هزينه شده است.
  کاهش کانون‌هاي بحراني ريزگردهاي نمکي در درياچه اروميه
  سرخوش با بيان اينکه تاکنون 90 درصد از طوفان‌هاي نمکي درياچه اروميه مهار شده است، افزود: با شناسايي نقاط بحراني و اقدامات اين ستاد گرد و غبار نمکي درياچه اروميه 90 درصد کاهش يافته است و در برخي نقاط بحراني، ميزان ريزگردهاي نمکي به صفر رسيده است.
  مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي گفت: از سال 93 تا پايان سال 98 بيش از 436 ميليارد ريال براي مقابله با کانون‌هاي بحراني ريزگردهاي نمکي در درياچه اروميه اختصاص يافته است.
  وي اضافه کرد: با تصويب دولت، مبلغ 6 هزار و 490 ميليارد ريال اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي طرح‌هاي مصوب کارگروه نجات درياچه اروميه، پس از کسر اعتبار مصوب سال 99 براي عمليات اجرايي مربوط و به منظور مديريت خشکسالي در حوضه آبريز درياچه اروميه، اختصاص يافت.
  سرخوش يادآور شد: دولت همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مربوط را موظف کرد آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومي در قالب جدول مربوط تعيين شده است، در اولويت تخصيص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبريز درياچه اروميه را در موافقتنامه مربوط اعمال کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی