در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹

اجتماعی > فقرزايي در ايران از فقرزدايي پيشي گرفته است

درصد بالايي از اين فقرا، بدون نياز به يارانه‌هاي دولت، اما متکي بر ظرفيت‌هاي آن، مي‌توانند از فقر خارج شوند. حلقه گمشده در اين مورد سياست‌هاي مناسب اقتصادي است که دولت بايد اتخاذ کند و در کنار آن هم کمک‌هاي يارانه‌اي به عده‌اي داشته باشد

   گروه اقتصادي:دکتر داود سوري  اقتصاددان وعضو سابق هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت: "اينکه تنها به کمک‌هاي يارانه‌اي دولت اتکا شود و دولت سياست‌هاي مخرب اقتصادي تورم زاي خود را همچنان داشته باشد.
  درچنين شرايطي هيچ کس نمي‌تواند فقر را کم و يا از بين ببرد." بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم سالانه آذرماه 98 براي خانوار‌هاي کشور به 40 درصد رسيد و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز به 27.8 درصد رسيده است. البته نرخ رشد اقتصادي نيز در طول يک سال گذشته روند منفي خود را ادامه داده تا درآمد حقيقي خانوار‌ها کاهش شديدي را تجربه کند.
  مرکز پژوهش‌هاي مجلس سال گذشته با انتشار گزارشي اعلام کرده بود که برآورد‌ها از نرخ فقر نشان مي‌دهد که در سال 1396، حدود 16 درصد از جمعيت کشور در زير خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. اين درحالي ست که تا پايان سال 1397 در حدود 23 الي 40 درصد در زير خط فقر قرار خواهند گرفت و هزينه تأمين حداقل نياز‌هاي زندگي به شدت افزايش خواهد يافت.
  البته موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز، ارديبهشت ماه 98 در تکذيب آمار مرکزپژوهش هاي مجلس، به اعتماد آنلاين گفته بود که "اگر خط فقر درآمد ماهيانه کمتر از 3 ميليون و 400 هزار تومان باشد، حدود ??55 درصد خانوار‌هاي ايراني زير اين خط هستند. "
   مرکز آمار ايران همچنين اعلام کرده که نرخ بيکاري در تابستان 98 به 10.5 درصد رسيده و نرخ رشد اقتصادي نيز در نقطه منفي 4.9  قراردارد. آخرين خط فقر رسمي هم که شهريورماه سال گذشته منتشر شد، معادل 2 ميليون و 850 هزار تومان براي يک خانواده 4 نفره بود.
   در کنار آمار‌هاي نگران کننده افزايش ميزان فقر، نهاد‌هاي فقرزدا هم گفته اند که با کمبود شديد بودجه مواجه شده اند. البته در لايحه بودجه سال 99، نهاد‌هاي فقرزدا همچون سازمان بهزيستي و کميته امداد افزايش اعتبار داشته اند. اين در حالي ست که دولت در سال آينده با کسري اعتبار 106 هزار ميليارد توماني، کاهش 66 درصدي فروش نفت، پيش بيني تورم 40 درصدي و نياز‌هاي روز افزون جمعيت 83 ميليون نفري مواجه خواهد بود.
   اما سوالي که پيش مي آيد اين است که با وجود افزايش مداوم فقر، آيا پوشش اين جمعيت بزرگ در بلندمدت امکان پذير است؟ آيا با نهادهاي فقرزدا مي توان فقرزايي را کنترل و يا از بين برد؟
  صمصامي، قائم مقام رئيس کميته امداد هم چندي پيش گفته بود که "در حال حاضر حدود 4 ميليون نفر تحت پوشش کميته امداد هستند." او همچنين گفته که "براساس برآورده‌هاي ما در صورتي که قصد داشته باشيم تمام افراد زير خط فقر را در حد تامين خوراک تحت پوشش بگيريم 11 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت چرا که گفته مي‌شود 16 ميليون نفر زير خط فقر هستند. "
  * بخش بزرگي از فقرا، توان کار دارند، اما شغل ندارند
  دکتر داود سوري، اقتصاددان وعضو سابق هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت: "در واقع موتور فقرزايي ما بهتر عمل مي‌کند و عملکرد اقتصادي ما بيشتر فقير توليد مي‌کند. "
  وي ادامه داد: "مشاهده آمار و ارقام فقر در دو دهه گذشته و مشخصاً در يکسال گذشته، نشان مي‌دهد که نرخ فقر در کشور رو به افزايش بوده است؛ و اگر با معيار‌هاي خودمان به فقر نگاه کنيم، فقر ما تا حد دهک سوم تا چهارم بالا رفته است. "
  سوري با اشاره به آمار مسئولان کميته امداد در مورد تعداد افراد زير خط فقر، افزود: "آمار 16 ميليون نفري که مسئولان گفته اند زير خط فقر قرار دارند، تقريباً شامل 20 درصد افراد جامعه را مي‌شود. البته درمورد بحثي هم که مسئولان کميته امداد در مورد مشکلات تامين خوراک اين افراد مطرح کرده اند. بايد گفت که فقرا جز غذا نياز‌هاي ديگري هم دارند. "
  وي اذعان داشت: " اگر از اين زاويه ديد به فقرزدايي نگاه کنيم که نهاد‌هايي دولتي وغير دولتي وجود داشته باشند که به فقرا کمک کنند. ما هيچ موقع نمي‌توانيم فقر را کم و يا از بين ببريم. چراکه هيچ موقع چنين بودجه وتواني نخواهيم داشت. "
  سوري گفت: "فقرزايي ما بيشتر است و براي همين بايد ابتدا روند فقرزايي را کنترل کنيم. چراکه وقتي اقتصاد يک کشور توليد نداشته باشد وخلق ثروت نکند، به جاي آن فقرزايي مي‌کند. "
  اين اقتصاددان تصريح کرد: "اين انتظار که دولتي وجود داشته باشد که آن دولت بتواند با بودجه خود به افراد کمک کند تا فقير نباشد، به نظر من انتظار به جايي نيست. چرا که دولت يک تواني دارد؛ که با آن توان مي‌تواند براي عده محدودي مورد استفاده قرار بگيرد. "
  وي افزود: "درصد بالايي از اين فقرا، بدون نياز به يارانه‌هاي دولت، اما متکي بر ظرفيت‌هاي آن، مي‌توانند از فقر خارج شوند. حلقه گمشده در اين مورد سياست‌هاي مناسب اقتصادي است که دولت بايد اتخاذ کند و در کنار آن هم کمک‌هاي يارانه‌اي به عده‌اي داشته باشد. "
  سوري ادامه داد: "اينکه تنها به کمک‌هاي يارانه‌اي دولت اتکا شود و دولت سياست‌هاي مخرب اقتصادي تورم زا خود را همچنان داشته باشد. درچنين شرايطي هيچ کس نمي‌تواند فقر را کم و يا از بين ببرد. "
  اين استاد دانشگاه گفت: "بخش بزرگي از افرادي که امروز ما به عنوان فقير از آن‌ها ياد مي‌کنيم و محتاج خوراک خود شده اند،  افراد توانمند هستند و اگر کار داشته باشند از فقر خارج مي‌شوند. "
  وي خاطرنشان کرد: "اگر سياست‌هاي اقتصادي درستي در کشور داشته باشيم که بتواند ثبات اقتصادي، شغل و درآمد ايجاد کند اين افراد ديگر به دولت نيازمند نيستند. پوشش کميته امداد وسازمان بهزيستي براي کساني ست که نتوانند با چرخه اقتصاد همراه شوند. اين عدم همراهي مي‌تواند از کارافتادگي، کهولت و دلايل اين چنيني باشد. در چنين شرايطي بايد اين نهاد‌ها به کمک اين افراد بيايند. "
  اين اقتصاددان افزود: "اما اگر قرار باشد افرادي که توانمند، سالم و تحصيل کرده هستند و توانايي کار دارند به دليل اينکه کار براي شان فراهم نيست و فقر هستند تحت پوشش يارانه دولت قرار بگيرند. درواقع هيچ دولتي نيست که توان مالي لازم را داشته باشد و بتواند در يک بازه زماني بلند مدت اين افراد را تحت پوشش خود قرار دارد. "
  سوري گفت: "سياست‌هاي کلان بايد به گونه‌اي باشد که اين حجم عظيم فقرايي که داريم را تفکيک کند؛ که عده‌اي از آن‌ها را متکي به خود کند و عده‌اي ديگر نيز با ظرفيتي که دولت دارد، به آن‌ها کمک شود تا روي پاي خود بايستند. "
  وي اذعان داشت: " در واقع مشکل ما در قسمت اول است. آن قسمتي که سياست‌هاي کلان ما در وهله اول بايد از ورود ديگران به مجموعه فقرا جلوگيري کند و در قسمت دوم کمک شود تا بخش اعظم فقرايي که اکنون در فقر به سر مي‌برند، اما توان کار دارند، از فقر خارج شوند. اما متاسفانه در حال حاضر چنين سياست‌هايي را نداريم. "
  به گزارش امانت به نقل از فرارو،اين استاد دانشگاه خطرنشان کرد: "اينکه اعتبار نهاد‌هايي همچون کميته امداد و بهزيستي افزايش يابد هيچ گاه جوابگو نخواهد بود؛ و بودجه‌اي که با کسري همراه باشد تورم زا خواهد بود. "

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی