در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹

اجتماعی > طرح بوم‌شهر در جهت احياي بافت فرسوده و رونق گردشگري اجرايي مي‌شود

گروه خبر:طرح بوم شهر يکي از طرح‌هاي شهري براي احياي بافت‌هاي قديمي و رونق گردشگري است. اين طرح درصورت تصويب نهايي شوراي محترم اسلامي شهر، در سه بخش گردشگري، اقامتي و تجاري خاص قابليت اجرايي دارد.

     گروه خبر:طرح بوم شهر يکي از طرح‌هاي شهري براي احياي بافت‌هاي قديمي و رونق گردشگري است. اين طرح درصورت تصويب نهايي شوراي محترم اسلامي شهر، در سه بخش گردشگري، اقامتي و تجاري خاص قابليت اجرايي دارد.
  رضا مشهدي کشتيبان درخصوص سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي شهرداري اروميه اظهار کرد: از جمله وظايف اصلي سازمان ورود در بحث سرمايه‌گذاري و کارآفريني جهت ايجاد تحول در اقتصاد شهري ميباشد.لذا اين مجموعه از سال 1397 به طور رسمي کار خود را تحت عنوان سازمان آغاز کرده است.
  وي افزود: مديريت، تهيه و اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري در شهر؛ بازاريابي شهري؛ برندسازي؛ تهيه بسته‌هاي تشويقي و ترغيب سرمايه‌گذاران؛ استقرار نظام يکپارچه و سازمان‌يافته امور سرمايه‌گذاري و مشارکت؛ فراهم‌آوردن زمينه و بستر مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي در امور مربوط به شهرداري؛ اشاعه فرهنگ مشارکت در توسعه شهر و فرهنگ شهرنشيني؛ تلاش در جهت افزايش اطمينان و امنيت براي سرمايه‌گذاران و جذب سرمايه‌هاي مردمي؛ تلاش جهت افزايش سرانه عمومي و خدماتي از طريق سرمايه‌گذاري و مشارکت؛ ايجاد اعتدال در توزيع خدمات از طريق سرمايه‌گذاري و مشارکت در راستاي رشد و توسعه متوازن شهر از جمله اهداف مهم و اساسي سازمان به شمار مي‌رود.رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي شهرداري اروميه درخصوص اقدامات انجام شده در راستاي برندسازي شهراروميه تصريح کرد: سازمان در تلاش است تا شهر اروميه عضو شهرهاي خلاق يونسکو شود.  صنايع دستي، هنرهاي بومي ، هنرهاي رسانه‌اي، فيلم، طراحي، خوراک شناسي، ادبيات و موسيقي هفت حوزه خلاق شهر يونسکو محسوب مي‌شوند.
  وي تاکيد کرد: عضويت در شبکه شهرهاي خلاق، مقدمه اي بر  قرار دادن خلاقيت و صنايع فرهنگي در قلب برنامه‌هاي توسعه‌ شهر در سطح محلي و همکاري فعال در سطح بين‌المللي خواهد بود. شهر اروميه براي رسيدن به توسعه، علاوه بر توجه به بخش کشاورزي و صنعت، نيازمند توجه جدي به بخش گردشگري دارد زيرا ديگر بخش هاي اقتصادي به تنهايي نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي افزايش درآمد و توسعه شهر باشد.
  مشهدي کشتيبان عضويت اروميه به عنوان شهرخلاق يونسکو و طرح هايي همانند اروميه 2020 را از برنامه هايي دانست که درصورت اجراي صحيح توان قابل ملاحظه اي در افزايش جاذبيتهاي سرمايه گذاري خواهند داشت و در ادامه  گفت: در اين ميان و براي تبديل اروميه به شهر گردشگري بين الملل اقدامات شهرداري به هيچ عنوان کفاف حصول به نتايج مورد نظر را ننموده و نيازمند اراده جمعي و حمايت کليه مسئولين استاني و شهري  همچون استانداري و ميراث فرهنگي ميباشد.
  رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي اظهار کرد: اصلي‌ترين نياز شهر اروميه تعريف بستههاي متناسب با جهات رشد و توسعه شهر بوده که اين مهم توسط مجري طرح انتخاب شده توسط شهرداري اروميه در حال مطالعه ميباشد. احداث ميدان ميوه و تره بار مدرن، ترمينال بين شهري اروميه و مجتمعهاي تفريحي اقامتي و گردشگري از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي  جزو پروژههاي مطالعه شده در اين طرح خواهند بود.مشهدي کشتيبان طرح بوم شهر را يکي از طرح‌هاي شهري براي احياي بافت‌هاي قديمي و رونق گردشگري تلقي کرده و گفت: اين طرح درصورت تصويب نهايي شوراي محترم اسلامي شهر، در سه بخش گردشگري، اقامتي و تجاري خاص قابليت اجرايي دارد.
  وي گفت: طرح »جذب سرمايه‌هاي خرد« در قالب پروژه‌هاي عام المنفعه در مقياس کوچک با دارابودن شفافيت کمک‌هاي مردمي از ديگر طرح‌هاي شهرداري است که منجر به افزايش مشارکت عمومي در طرحهاي شهرداري و افزايش سرمايه اجتماعي شهرداري خواهد شد.
  به گزارش امانت به نقل از باريش نيوز،وي در پايان خاطر نشان کرد: براي حمايت از سرمايه گذاري در بخش گردشگري اروميه، عوارض پروانه در بخش هتل سازي و مجتمع هاي گردشگري براي سرمايه‌گذاران به صورت رايگان اعطا مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی