در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > دولت خود را ارباب و صاحب منابع ملي مي‌داند

گروه خبر: معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضرورت جلب مشارکت مردمي براي حفظ و مديريت محيط زيست گفت: متاسفانه در شرايط حاضر دولت خود را صاحب منابع مي‌داند. از سوي ديگر مردم نيز خود را صاحب منابع و در رقابت با دولت مي‌بينند. قطعا اين رويکرد منجر به توسعه پايدار نخواهد شد.

  گروه خبر: معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضرورت جلب مشارکت مردمي براي حفظ  و مديريت محيط زيست گفت: متاسفانه در شرايط حاضر دولت خود را صاحب منابع مي‌داند. از سوي ديگر مردم نيز خود را صاحب منابع و در رقابت با دولت مي‌بينند. قطعا اين رويکرد منجر به توسعه پايدار نخواهد شد.
  حميد ظهرابي در افتتاحيه نمايشگاه دستاوردهاي پروژه همکاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزي پايدار که با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف از جمله سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي همچنين استانداري آذربايجان غربي و مدير پروژه بين‌المللي تالاب‌ها در مياندوآب برگزار شد، اظهار کرد: محيط زيست در کشور ما وضعيت خوبي ندارد. رفتارهاي ما در مواجهه با محيط زيست نشان مي‌دهد که بهره برداري از منابع طبيعي ايران به شکل مناسبي انجام نشده و ايرادات اساسي به آن وارد است.وي ادامه داد: متاسفانه کشور ما در تخريب محيط زيست در رده‌بندي جهاني رتبه بالايي دارد و در حفظ محيط زيست در جايگاه پاييني قرار گرفته است. شرايط موجود نشان مي‌دهد که در حوزه فرسايش خاک، مصرف انرژي و مصرف آب عملکرد درستي نداشته‌ايم.
  معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه موضوع محيط زيست بيشتر از اينکه حاکميتي باشد يک مسئله اجتماعي است، گفت: متاسفانه در شرايط کنوني دولت خود را صاحب منابع و به اصطلاح ارباب مي‌داند و مردم نيز از سوي ديگر خود را صاحب منابع و در رقابت با دولت مي‌بينند و سعي دارند که حداکثر بهره‌برداري را از منابع داشته باشند.
  به گفته ظهرابي در اين رويکرد انتظار آن است که دولت درياچه اروميه را احياء کند. دولت هم فکر مي‌کند که بايد مسائل مختلف را به شکل دستوري پيش ببرد. مطمئنا اين مسير به سمت توسعه نخواهد بود چون توافق جدي بين دولت و ملت حاصل نمي‌شود.معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه اظهار کرد: درون دولت نيز شاهديم که دستگاه‌ها نسبت به مسائل فرابخشي بي‌توجه هستند و تنها به ماموريت‌هاي سازماني خويش فکر مي‌کنند. براي مثال بخش کشاورزي صرفا ماموريت يافته که سطح اراضي کشاورزي را توسعه و توليدات کشاورزي را افزايش دهد. بخش مديريت آب در کشور نيز به فکر انتقال آب به پروژه‌هايي از اين دست است.
  ظهرابي تاکيد کرد: با اينکه هر يک از دستگاه‌ها به وظايف خود عمل مي‌کنند اما در مجموع عملکرد درستي نداشته‌ايم چون با اين رفتارها محيط زيست را به چنين وضعي دچار کرده‌ايم و در اين شرايط درياچه اروميه به مرحله خشکي رسيده است.وي با تاکيد بر اينکه مسيري که تاکنون طي کرده‌ايم درست نبوده است، گفت: روش‌هاي پيشين را بايد اصلاح کنيم. رقابت بين دولت و مردم را در زمينه مديريت مناطق حفاظت شده نيز شاهد هستيم به طوري‌که طي ?? سال گذشته جمعيت حيات وحش در مناطق حفاظت شده نه تنها افزايش نيافته بلکه کاهش نيز يافته‌ است چون منافع مردم با دستگاه‌هاي دولتي يکي نيست و کاري که ما به عنوان دستگاه دولتي انجام مي‌دهيم در تضاد با منافع بومي و محلي است.
  معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر ضرورت دخالت دادن ذينفعان مختلف در حفاظت از محيط زيست گفت: جلب مشارکت‌هاي مردمي جزو سياست‌هاي اصلي سازمان حفاظت محيط زيست است که در حوزه درياچه اروميه در قالب پروژه تالاب‌ها از پنج سال گذشته شروع شده است و همچنان ادامه دارد.
  ظهرابي با بيان اينکه سعي داريم دستگاه‌هاي دولتي مختلف را به مشارکت بگيريم، گفت: در صورت تعامل دستگاه‌هاي مختلف و جلب مشارکت‌هاي مردمي توسعه پايدار محقق مي‌شود. به طوري‌که ضمن تامين رفاه مردم محيط زيست نيز حفظ خواهد شد.معاون محيط زيست طبيعي وتنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: اگر مي‌خواهيم درياچه اروميه را احيا کنيم و به توسعه پايدار دست يابيم بايد شيوه بهره‌برداري مردم از منابع طبيعي عوض شود و آنان به اين باور برسند که روش‌هاي گذشته در بهره‌برداري از منابع درست نبوده و لازم است که شيوه جديدي در پيش گيرند.ظهرابي با اشاره به ضرورت انجام کارهاي فرهنگي براي جلب مشارکت عمومي گفت: زماني مي‌توانيم حوزه آبخيز درياچه اروميه را احياء کنيم که باور داشته باشيم که »مي‌توانيم«. همچنين براي احياي درياچه اروميه بايد منافع همگان را در نظر بگيريم و دستگاه‌هاي مختلف لازم است منافع يکديگر را در کنار هم ببينند. افزون بر اينها بايد در حوزه مشارکت عمومي کارهاي کوچک اما دنباله دار انجام دهيم.
  ظهرابي تاکيد کرد: براي احياي درياچه اروميه به مشارکت احتياج داريم البته در همين مدت کوتاه اجراي پروژه تالاب‌ها به نتايج بزرگي دست يافته‌ايم. کاهش مصرف آب و افزايش توليد محصولات کشاورزي در تعدادي از روستاهاي حاشيه درياچه اروميه محقق شده است و مي‌توانيم اين موضوع را به همه روستاها تسري دهيم.
  اسمعيل کريم زاده در اين افتتاحيه ، اظهار کرد: کشور ما يک کشور خشک و نيمه خشک به حساب مي‌آيد که تنها يک سوم متوسط بارش دنيا را دارد. از سوي ديگر تبخير و تعرق در کشور ما سه برابر دنياست.
  وي با اشاره به استفاده بي‌رويه از آب و بي‌دقتي در بهره برداري از منابع طبيعي گفت: استفاده نادرست از منابع آبي در حوزه‌هاي مختلف از جمله مصارف خانگي، کشاورزي و صنعتي باعث خشکي تالاب‌ها و خشکي درياچه اروميه شده است. لازم است که در بررسي دلايل خشکي درياچه اروميه عوامل مختلف در نظر گرفته شود.
  رئيس جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي با تاکيد بر اينکه بايد همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در کنار هم با جديت بيشتر براي توسعه کشاورزي پايدار تلاش کنند، اظهارکرد: بايد ضمن اصلاح روش‌هاي مديريتي در کنار هم قرار گرفته و براي احياي درياچه اروميه تلاش کنيم و وضعيت گذشته را تغيير دهيم و در صدد جبران آن برآييم.
  وي با اشاره به تفاهمنامه سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد کشاورزي در سال 93 گفت: از سال 93 اقدامات متعددي به منظور رونق کشاورزي پايدار در حوزه آبريز درياچه اروميه و در استان آذربايجان غربي صورت گرفته است که نتايج اين اقدامات از سوي برنامه عمران ملل متحد، سازمان محيط زيست، دانشگاه اروميه، دانشگاه تربيت مدرس و مرکز تحقيقات وزارت جهاد کشاورزي مورد پايش قرار مي‌گيرد.
  کريم زاده با اشاره به اينکه در کل حوزه آبريز درياچه اروميه بيش از 2000 روستا وجود دارد،اظهارکرد: مسائل مربوط به توسعه کشاورزي پايدار را بايد در همه اين روستاها اجرايي کنيم. طي سال‌هاي ?? تا ?? در ?? روستاي واقع در حوزه درياچه اروميه اقدامات مربوط به کاهش مصرف، تغيير الگوي کشت به منظور توسعه کشاورزي پايدار اجرايي شد.
  رئيس جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با تاکيد بر اينکه هدف اصلي از ترويج کشاورزي پايدار بازگرداندن حيات به درياچه اروميه است، گفت: شايد نتوانيم به تراز 30 ميليارد متر مکعب براي درياچه اروميه دست يابيم اما بايد بتوانيم تراز اکولوژيک را در درياچه اروميه محقق کنيم تا درياچه به شرايط احياء برسد.
  وي با اشاره به اينکه از چهار سال پيش متوجه شديم که امکان احياي درياچه اروميه وجود دارد، گفت: طي چند سال اخير حرکت‌هايي براي احياي درياچه اروميه صورت گرفته است اما براي توسعه کشاورزي پايدار با هدف کاهش مصرف آب حتما بايد آموزش‌هاي مردمي و ترويج و فرهنگسازي به‌طور جدي انجام شود.
  رئيس جهاد کشاورزي آذربايجان غربي افزود: از سال 94 موفق شديم بدون ايجاد هيچ نوع سازه‌اي در زمينه کاهش مصرف آب اقدام کنيم و به نتيجه برسيم. از سوي ديگر در اين مدت تغييراتي در مصرف کود و سموم کشاورزي ايجاد شده است. همه اين اقدامات باعث افزايش 20 درصدي توليدات کشاورزي شد.
  کريم زاده با بيان اينکه بايد از اعتبارات ملي و استاني براي استقرار کشاورزي پايدار استفاده کنيم، گفت: ما براي احياي درياچه اروميه هر جا که لازم بود دست نياز دراز کرديم اما متاسفانه وضعيت مالي کشور مناسب نيست.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، وي در پايان اظهار کرد: در چهار ساله ابتدايي فعاليت ستاد درياچه اروميه قرار بود که صرفا کار تثبيت وضعيت درياچه اروميه صورت گيرد که خوشبختانه از سال 93 که درياچه اروميه 740 ميليون متر مکعب آب داشت به بيش از يک ميليارد متر مکعب رسيده که علاوه بر تثبيت مسير احياء تا حدي پيش رفته است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی