در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹

اجتماعی > 42 ميليون مترمکعب فاضلاب تصفيه شده به درياچه اروميه سرازير مي شود

گروه خبر: مديرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي از سرازيرشدن 42 ميليون مترمکعب فاضلاب با هدف کمک به احياء به درياچه اروميه خبر داد.

  گروه خبر: مديرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي از سرازيرشدن 42 ميليون مترمکعب فاضلاب با هدف کمک به احياء به درياچه اروميه خبر داد.
  رسول اکبري با بيان اينکه در نيمه نخست امسال 48 ميليون مترمکعب فاضلاب در سطح استان جمع آوري شده است افزود: يکي از راهکارهاي دولت براي احيا درياچه اروميه ورود پساب تصفيه شده به بستر درياچه است.
  وي با بيان اينکه مقرر شده است در حوضه آبريز درياچه اروميه در 14 شهر سالانه 105 ميليون متر مکعب پساب تصفيه شده به پيکره درياچه اروميه سرازير شود افزود: امسالحجم فاضلاب تصفيه شده نيز بيش از  42 ميليون  مترمکعب است که اين فاضلاب تصفيه شده به منظور کمک به احياي درياچه اروميه، پس از تصفيه به درياچه اروميه سرازير مي شود.
  اکبري خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي موظف است درقالب مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه پساب تصفيه شده فاضلاب 12 شهر را به سمت اين درياچه سرازير کند که اقدامات اجرايي اين پروژه ها در دستور کار قرار داده شده است.
  وي با اشاره به اينکه توسعه شبکه فاضلاب در استان همچنان ادامه دارد گفت: در حال حاضر يک ميليون و 395 هزار و 516 نفر از جمعيت استان شامل 64.2 درصد تحت پوشش شبکه فاضلاب آذربايجان غربي قرار دارند.
  اکبري با بيان اينکه فاضلاب جمعيت شهري استان آذربايجان غربي به صورت کاملا بهداشتي جمع آوري مي شود، خاطرنشان کرد: شبکه هاي جمع آوري فاضلاب استان با لوله هاي فاضلابي و کانالهاي سرپوشيده  به دو صورت سنتي و مدرن انجام مي گيرد که طول شبکه مدرن 2724 کيلومتر و طول شبکه سنتي نيز 331 کيلومتر ميباشد .
  مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي طول خطوط انتقال فاضلاب استان را 82 کيلومتر اعلام کرد و اظهار داشت: تعداد تصفيه خانه فاضلاب در مدار بهره برداري استان نيز 10 واحد بوده و ظرفيت اين تصفيه خانه هاي فاضلاب 300 هزار مترمکعب در شبانه روز است.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي اظهار داشت: طي شش ماه نخست امسال 6728 فقره انشعاب فاضلاب در شهرهاي مختلف آذربايجان غربي واگذار شده است که اين حجم از واگذاري انشعاب طي مدت مذکور نشان از حرکت جهادي در راستاي توسعه واگذاري انشعاب فاضلاب در استان است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی